JPK Audyt

jpk-audyt.pl

Zalety Programu
JPK Audyt Pro

 • Otwieranie, walidacja, przegląd i przeszukiwanie Jednolitych Plików Kontrolnych, w tym: JPK_FA, JPK_KR, JPK_VAT, JPK_V7K, JPK_V7M, JPK_WB, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP
 • Otwieranie, walidacja, przegląd i przeszukiwanie Sprawozdań Finansowych
 • Obsługa plików o dużych rozmiarach (w tym pliki gigabajtowe)
 • Szybkie przeszukiwanie (także w dużych plikach)
 • Eksport do formatu Excel
 • Wykonywanie automatycznego audytu (badania) Księgi Rachunkowej JPK_KR,
  wraz z możliwością interaktywnego wgłębiania się w szczegóły
 • Zachowywanie (archiwizowanie) plików i rezultatów
 • Działanie bezpośrednio na komputerze użytkownika - bez ryzyka wycieku i problematyki RODO

Automatyczny Audyt Księgi Rachunkowej

 • Porównanie zawartości liczbowych i kwotowych z sumami kontrolnymi
 • Weryfikacja prawidłowości numeracji i identyfikacji
 • Wygenerowanie syntetycznego Zestawienia Obrotów i Sald (ZOiS S) na podstawie danych w pliku
 • Zestawienie przepływów i zależności między kontami w ujęciu kont syntetycznych
 • Sprawdzenie prawidłowości księgowania kosztów (relacje kont grupy 4)
 • Weryfikacja prawidłowości zamknięcia ksiąg (zamknięcie grupy 7, operacje w buforze)
 • Sprawdzenie dat operacji, księgowań i dowodów względem okresu za który przygotowany jest plik
 • Weryfikacja kompletności wymaganych opisów
 • Sprawdzenie wysokich kwot księgowań w kasie
 • Opcjonalne porównanie bilansu zamknięcia poprzedniego okresu z bilansem otwarcia kolejnego wszystkich kont księgowych
 • Uruchom samodzielnie automatyczny audyt w programie JPK Audyt Pro lub skorzystaj z usługi

Prezentacja


Doświadczenie

Ponad 10 lat doświadczeń przy budowaniu i utrzymywaniu programów wspomagających pracę biegłych rewidentów i księgowych, takich jak Filtrator oraz e-JPK nakierowało nas do stworzenia nowoczesnego narzędzia JPK Audyt Pro łączącego najlepsze cechy dotychczasowych sprawdzonych rozwiązań, poszerzone o wiele nowych funkcjonalności, zamknięte w łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika i przystępnej dla oka oprawie graficznej. Wielu Klientów już nam zaufało, Ty też spróbuj! Stworzyliśmy ten produkt, ponieważ słuchamy naszych Klientów i ich potrzeb.

Cennik

Program JPK Audyt Pro

cennik już wkrótce

Automatyczne Badanie
Księgi Rachunkowej

>>Przejdź tutaj<<

Kontakt

zapytania, zamówienia, serwis